Fusion Café

Hoàn thành và hoạt động kinh doanh từ tháng 6 năm 2011 và cũng do Tập đoàn Serenity Holding ( Hà Lan) quản lý và khai thác

- Địa chỉ: 35 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam

- Mã số thuế: 0400580789 – 002

- Điện thoại:

- Web: http://www.fusion-resorts.com

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh nhà hàng

+ Bar, cafe

+ Kinh doanh hàng lưu niệm.