image project

Dự án sắp triển khai.

image project

Fusion Resorts, thương hiệu bắt đầu tạo ra và định hình xu hướng du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam bằng những dự án khách...

image project

Hoàn thành và hoạt động kinh doanh từ tháng 6 năm 2011 và cũng do Tập đoàn Serenity Holding ( Hà Lan) quản lý và khai...

image project

Hoàn thành và hoạt động kinh doanh từ tháng 02 năm 2014, với công suất giặt 5 tấn/ca và tát cả máy móc thiết bị mới,...