I. TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Đầu tư 559 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2007. Bao gồm 03 thành viên sáng lập, với vốn Điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, nay là 60 tỷ.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.

Hoạt động trên các lĩnh vực:

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu vui chơi giải trí; Khu du lịch ( resort), nhà hàng, khách sạn.

+ Giặt là công nghiệp…..

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Ngày 23 tháng 7 năm 2007: Công ty Cổ phần Đầu tư 559 dược thành lập.

- Ngày 07 tháng 6 năm 2010: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Khu du lịch nghỉ dưỡng Fusion Maia Đà Nẵng để khai thác dự án Fusion Maia Đà Nẵng Resoft.

- Ngày 10 tháng 6 năm 2011: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Fusion Café Hội An để hoạt động kinh doanh Bar, café và nhà hàng.

- Ngày 17 tháng 02 năm 2014: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Xưởng Giặt là công nghiệp để hoạt động kinh doanh dịch vụ giặt là công nghiệp.

 

IV. SƠ ĐỒ CÔNG TY