Investment Holding Company 4

Fusion Maia tiếp tục nhận được một giải thưởng uy tín dành cho nhau "Luxury Beach Resort" của World Luxury Hotel Awards

Investment Holding Company 3

Fusion Maia tiếp tục nhận được một giải thưởng uy tín dành cho nhau "Luxury Beach Resort" của World Luxury Hotel Awards